Kezdőlap
https://gyogymasszőrtanfolyam.hu/

Részletek a gyógy- és sportmasszőr szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01
 
Szakképesítés megnevezése: Gyógy- és sportmasszőr
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
 A képzés megkezdésének feltételei:
 
 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
    A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2.  
 
3332
 
 
Fizioterápiás asszisztens, masszőr
Gyógymasszőr
  3.1.3. Sportmasszőr
  3.1.4. Gyúró
  3.1.5. Hidromasszőr
  3.1.6. Masszőr (fürdősmasszőr)
 
 
 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezető gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Gyógyfürdőkben, fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst, hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző, szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    betegmegfigyelést végezni
-    állapotfelmérést végezni
-    a team tagjaival szaknyelven kommunikálni
-    svédmasszázst, szegmentmasszázst, kötőszöveti masszázst, perioszteális masszázst végezni
-    passzív kimozgatást végezni
-    hidro- és balneoterápiás kezeléseket végezni
-    sport- és gyógymasszázst végezni
-    munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni
-    betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
-    egészségnevelési feladatokat ellátni ,
-    részt venni a rehabilitációban
-    elsősegélyt nyújtani
-    anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni
-    sportsérüléseket felismerni, orvos utasítására és vele együttműködve ellátni
-    edzésciklusnak megfelelő hagyományos és kiegészítő masszázsfogásokat alkalmazni
-    sportsérülések megelőzésében közreműködni
-    részt venni az edzésprogram kialakításában
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító
száma
megnevezése
  4.3. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
  4.4. 11221-12 Alapápolás
  4.5. 11222-12 Klinikumi ismeretek
  4.6 11172-12 Masszázs elméleti alapjai
  4.7 11173-12 Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
  4.8 11174-12 Gyógy- és sportmasszázs
  4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

 
 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma  
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek gyakorlati és szóbeli
  5.2.4. 11221-12 Alapápolás írásbeli és szóbeli
  5.2.5. 11222-12 Klinikumi ismeretek írásbeli és szóbeli
  5.2.6. 11172-12 Masszázs elméleti alapjai írásbeli
  5.2.7. 11173-12 Masszázstechnikák és kiegészítő
terápiák
gyakorlati
  5.2.8. 11174-12 Gyógy- és sportmasszázs gyakorlati
  5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
  5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.11.. 11500-12 Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 

Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák, valamint gyógy- és sportmasszázs
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján masszázstechnikák kivitelezése és kiegészítő terápiák bemutatása. Szituációs feladatok végrehajtása, gyógy- és sportmasszőri feladatok kivitelezése, betegségek, sportsérülések kezelése, hidroterápiás kezelések és kiegészítő terápiák alkalmazása betegségek és sérülések megoldása érdekében.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 

 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő
 
  11172-12 Masszázs elméleti alapjai
  11173-12 Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
  11174-12 Gyógy- és sportmasszázs
 
 
 
szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét, ezen felül
 
  11110-12 Egészségügyi alapismeretek
 
Szakmai jogi és etikai ismeretek, Népegészségügy, Egészségfejlesztés, Kommunikáció témaköreit
  11222-12 Klinikumi ismeretek
 
Anatómia-élettan, Általános kórtan, Belgyógyászat, Sebészet és traumatológia, Elsősegélynyújtás – első ellátás ismereteihez tartozó témaköröket
 
 
is tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
Részletek a gyógy- és sportmasszőr szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből.  Füdősmasszőr, Gyúró, Hidromasszőr, Gyógymasszőr, Sportmasszőr,